Från och med hösten 2020 kommer FAO inte längre samla in den årliga lönestatistiken, utan insamlingen kommer istället ske via Svenskt Näringsliv (se mer information om detta i cirkulär 2019/16 och 2020/8). LönePuls kommer att finnas kvar i passiv form, åtminstone under 2020, men kommer inte att användas under insamlingen av lönestatistiken. Era data i LönePuls kommer ni dock att ha tillgång till så länge LönePuls finns kvar.

Även möjligheten att ta fram rapporter inför lönerevisioner och lönekartläggningsmodulen i LönePuls kommer finnas kvar till LönePuls tas bort. Notera dock att lönekartläggningsmodulen inte är uppdaterad enligt de krav som ställs enligt de senaste ändringarna i diskrimineringslagen. Det finns t.ex. inget särskilt avsnitt i LönePuls för analys av s.k. hierarkiska löneskillnader, det vill säga jämförelse mellan kvinnodominerade arbeten och arbeten med lägre krav som ändå har högre lönenivå.

Inloggning

Användarnamn:


Lösenord:
Glömt lösenord?
Meddelande
Analyser som innehåller: - Beslutsunderlag - Löneboxar - Lönekartläggning - Ålderslönekurvor är endast öppen för användare som tecknat licens. Licenskostnad är 1000 kr per år och användare. För att teckna licens var god och kontakta Annie Larsson på FAO
Telefon & E-post
Tel: 08-522 786 00
E-post: info@fao.se
Besöksadress
Karlavägen 108
115 26 Stockholm ‎
Login
För att kunna ta del av information på lonepuls.se måste ditt företag vara medlem i FAO. Läs mer.
Om cookies
På fao.se används cookies. Läs mer.